MLCAD Handleiding

Introduktie

AddThis Social Bookmark Button

Please click to enlargeHartelijk welkom bij de MLCAD Handleiding. Ik hoop dat MLCAD goed werkt en dat de installatie van LDraw ook goed gegaan is. Als er nog problemen zijn kijk dan eens op de homepagina's van deze programma's. Als alles wel goed is, kunnen wij onmiddellijk van start gaan. Samen gaan wij de basisfunkties van MLCAD leren en wij zullen deze gaan gebruiken voor het bouwen van een eenvoudig Lego model - anders gezegd "Leren door te Doen".
Wel, laten wij MLCAD starten en een blik werpen op het grafische gebruikers interface. Als je het programma voor de eerste keer start, krijg je een setup dialoog te zien. Bij problemen stel ik voor om te kijken op de MLCAD homepage!
 

the graphical user interface

Het grafische interface zou er ongeveer zo uit moeten zien. Mogelijk dat de toolbars op een andere positie staan. Je kan die op elke gewenste plaats op het bureaublad zetten. Het is een goed idee om dat te doen.
Het hoofdschema is verdeeld in 4 gebieden. Ik heb deze met rode cijfers aangegeven op het voorbeeldscherm.
Gebied 1 combineert de menubar en de verschillende toolbars. Het kleurenpalet aan de rechterzijde van het hoofdscherm behoort ook tot dit gebied. Met behulp van gebied 2 kan je de gewenste Lego stenen voor je model kiezen. In gebied 3 worden de stappen van je Lego model bijgehouden. Je kan later een echte bouwinstruktie maken van originele Lego modellen. De bouw van het model wordt gedaan in gebied 4. Hier kan je het model vanuit 4 verschillende richtingen zien.

Laten wij nu op een steen in gebied 2 klikken en het naar gebied 4 slepen door de muisknop ingedrukt te houden. In gebied 4 laat je de knop los. Nu heb je het de eerste steen van je Lego model neergezet.
move the marked part with these symbolsBeweeg de steen in gebied 4 in alle richtingen. Om dat te doen moet je op de steen klikken en deze verslepen door de muisknop ingedrukt te houden. Je kan een steen ook verplaatsen door op een van de knoppen van de toolbar te drukken. Om te oefenen zou je nog enkele stenen naar gebied 4 moeten verplaatsen. En je kan ook spelen met de verschillende invalshoeken.

Als je de muis op een steen in gebied 2 zet, kan je wat gegevens van de steen lezen onderaan het scherm. "3005.DAT / Brick 1 x 1" vertelt ons dat de naam van de steen "Brick 1 x 1" is en dat de gegevens van deze steen in het bestand "3005.DAT" zijn opgeslagen. Je zal dit niet vaak gebruiken, omdat je de stenen beter kan vinden bij hun naam in gebied 2.

zoom to fit in the windowAls het zicht op de stenen in gebied 4 te klein is, kan je inzoomen. Klik hiervoor op het symbool van de toolbar. MLCAD zal zelf de stenen op een geschikte grootte laten zien.

Elke keer als je een steen in gebied 4 toevoegt, zal die in gebied 3 getoond worden. Alle gegevens van een steen, zoals positie, rotatiehoek, kleur en beschrijving worden hier gekombineerd. Als je op een steen in gebied 3 klikt wordt deze hier gekozen.

the red part is marked, the black one is notRond een gekozen steen wordt een zwart vierkant met een wit kruisje getoond. In het voorbeeld links is de rode steen gekozen en de zwarte niet.
De volgorde van de stenen in gebied 3 is volgens de bouwvolgorde. Als je een steen kiest worden alle later gebouwde stenen niet getoond. Dit kan helpen op langzame machines. Als je altijd alle stenen wilt zien, moet je de optie "Draw to selected part only" in de setup dialoog onder "Rendering" uitzetten.

Als je een steen in gebied 4 wilt verwijderen, moet je die kiezen. Druk nu op de delete toets van je toetsenbord en de steen wordt weggehaald.

choose the grid with these symbolsVoordat wij nu beginnen met de bouw van het kleine model, wil ik je nog iets vertellen. Het hangt af van een onzichtbaar raster hoe je een steen kan bewegen. In MLCAD heb je 3 instellingen voor het raster. Je kan die kiezen vanuit de toolbar met een van de getoonde symbolen. Nu kan je het beste met het middelste raster werken, omdat dat gemaakt is naar de grootte van Lego stenen.

Nu gaan wij beginnen met een nieuw model. Daarvoor moet je kiezen "File|New" van de menubar of je drukt "Ctrl+N". Als het programma nu vraagt om de huidige versie te bewaren, doen wij dit niet.

Het eerste deel...

search for a part in area 2Dit zou het eerste deel van ons model moeten zijn. We moeten het zoeken in het overzicht van gebied 2. De naam van de steen is "Plate 2 x 6". Wij openen het getoonde popup menu en kiezen met de muis voor de kategorie "Plate".
MLCAD toont ons de stenen in 3D. Met behulp van de scrollbar kunnen wij naar beneden scrollen om meer stenen te zien. Ongeveer halverwege vinden wij dan de steen "Plate 2 x 6". Wij slepen hem naar gebied 4.

Het zoeken naar de juiste steen is net als het rommelen in een doos met Lego stenen. In gebied 4 wordt het model opgebouwd.
Er is nog een mogelijkheid om een steen te plaatsen. Je moet de steen aanwijzen in gebied 4 en op de rechter muisknop duwen. Er verschijnt een menu en hier kiezen wij voor "Enter Position...". Voor ons model moet je hier de waarden -75, 40 en (x, y, z) inbrengen.

Het maakt niet uit waar je begint met het bouwen van je model. Ik wilde alleen de verschillende mogelijkheden tonen om een steen te verplaatsen.

Voordat wij verder gaan met de volgende stap, moeten wij het programma vertellen dat deze stap is afgelopen. Daartoe kiezen wij "Plate 2 x 6" en drukken op de rechter muisknop. Een klein menuutje verschijnt en wij kiezen voor "Add Step". Later zal ik vertellen waarom wij dat doen...

Voor de volgende stap hebben wij 3 nieuwe stenen nodig.
 
Nummer Kleur Steen Beschrijving
1 Black 3839.DAT Plate  1 x  2 with Handles
1 Black 3936.DAT Wing  4 x  4 Left
1 Black 3935.DAT Wing  4 x  4 Right

Please click to enlargeDe eerste steen vindt je onder "Plate", de andere stenen onder "W" voor "Wing". Het plaatsen van de plaat zou geen problemen moeten geven. Maar de vleugels zijn niet goed gepositioneerd.
Je kan de richting van een steen op 2 manieren beïnvloeden. Kies de steen in gebied 4 en druk op de rechter muisknop. Kies in het menu voor "Enter Rotation...". Nu kan je de oriëntatie wijzigen met de juiste waarden.

rotate a marked partMaar het is eenvoudiger te doen met de toolbar. Met behulp van de getoonde symbolen kan je de gekozen steen in elke richting draaien. De grootte van de draaiing wordt bepaald door het gekozen raster. Als je voor het middelste raster hebt gekozen is elke klik 45°. Om de stenen fijner te plaatsen moet je inzoomen met behulp van de toolbar zoals hierboven beschreven. Je kan ook op elk window in gebied 4 inzoomen door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "Zoom". De rest zou zichzelf moeten wijzen...

Nu markeren wij deze stap als afgesloten. Wij drukken op de laatste steen in gebied 3 en voegen met behulp van de rechter muisknop een nieuwe "Step" toe.

Kleurrijk

In de volgende stap hebben wij 4 stenen nodig.
 
Nummer Kleur Stenen Beschrijving
1 Red 3298P68.DAT Slope Brick 33  3 x  2 with MTron Logo Pattern
2 Trans-Light-Green 4740.DAT Space Radar Dish  2 x  2
1 Black 4859.DAT Wedge  3 x  4 Plate

Please click to enlargeIn het bovenste deel van gebied 2 kunnen wij een steen op naam zoeken. Daarom kan de eerste steen van deze stap in de kategorie "S" worden gevonden. Het is heel snel om zo een steen te zoeken, omdat de verschillende stenen niet in gebied 4 getekend moeten worden. Voordat wij een steen en kleur kunnen geven, moeten wij de steen aan het model toegevoegd hebben - wij slepen de steen van gebied 3 naar gebied 4. In gebied 4 drukken wij op de rechter muisknop en kiezen voor "Change Color...". In de nieuwe dialoog kiezen wij voor de steen de gewenste kleur en drukken op de "OK" knop.
Voor de rode steen heb ik het rood in de bovenste regel gekozen. Ik heb het groen met kleurnummer 42 gegeven aan de stenen met de lichtgroene doorschijnende kleur. Je vindt de kleur lager in het kleurenpalet. Je kan het kleurenpalet opschuiven met behulp van de scrollbar aan de rechterzijde van het scherm
Als je een standaard kleur aan een steen wilt geven, kan je die kleur direct kiezen vanuit het hoofdscherm. Je moet de steen markeren en dan de juiste kleur kiezen van het kleurenpalet.
Voordat wij verder gaan moeten wij een nieuwe "Step" in gebied 3 toevoegen na de laatste steen. Als je niet meer weet hoe dat gaat kijk dan hierboven.

Opslaan en Laden

Wij hebben tot nu toe ons model niet opgeslagen. Nu gaan wij dat wel doen. Wij moeten uit het menu kiezen voor "File|Save As...". In de dialoog geven wij een folder en een naam (een goede naam zou kunnen zijn "tut_vec.dat") aan het bestand. Je zal de mogelijkheden van de dialoog best wel kennen vanuit een ander programma binnen Windows.

Open nu het bestand via het menu "File|Open..." en kontroleer of het bestand werkelijk opgeslagen was. Probeer nu een nieuwe steen aan het model toe te voegen. Dat moet niet mogelijk zijn!

MLCAD kan in twee verschillende modes werken, net zoals alle originele Lego modellen twee delen hebben. In de ene mode kunnen wij ons model bouwen. In werkelijkheid zou dat de bouw van het Lego model zijn. In de andere mode kunnen wij de bouwinstruktie zien, die bij elk Lego model behoort. Als je een model laadt, kom je altijd in de bouwinstruktie mode.

step through the building instructionMet behulp van de getoonde symbolen kan je de verschillende bouwstappen zien. Alle stenen tot aan de volgende stap worden getoond. Met behulp van de "Steps" hebben wij het eind van een bouwstap aangegeven. Deze stappen zijn niet nodig, als je geen bouwinstruktie wilt genereren.

shift between edit mode and building instructionMaar ons model is nog niet af en wij willen verder bouwen. Wij moeten nu naar de wijzig mode gaan, door op de getoonde pen in de toolbar te drukken. Met dit symbool kan je wisselen tussen wijzig en bouw mode. Probeer maar eens om het verschil duidelijk te maken.

mark the last partVoordat je verder gaat met bouwen moet je de laatste "Step" in gebied 3 kiezen met de muis of door de getoonde pijl uit de toolbar te gebruiken.

Gekantelde Gezichten

Voor de volgende stap hebben wij de volgende stenen nodig
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
1 Black 2452.DAT Hinge Plate  1 x  2 with 3 Fingers On Side
2 Red 2450.DAT Plate  3 x  3 without Corner

Please click to enlargeDe bouw van de nieuwe delen zou geen problemen moeten opleveren. Wij zullen nu proberen om het gehele model te kantelen voor de bouwinstruktie. In een originele Lego instruktie is het model ook gekanteld, als dat beter is voor het bekijken.

MLCAD moet weten wanneer het model gekanteld moet worden en in welke richting. Voordat een nieuwe steen wordt toegevoegd aan het model, zullen wij het gehele model kantelen. Wij kiezen de laatste "Step" in gebied 3 en drukken dan op de rechter muisknop. Van het menu kiezen wij "Add Rotation Step...". Er komt nu een dialoog. Hier kunnen wij de rotatie in graden opgeven. Om het gevolg van alle getallen te kontroleren kunnen wij op de "Preview" knop drukken. MLCAD zal ons nu de nieuwe hoek laten zien. Voor onze handleiding geven wij "X" de waarde 180 en zetten de keuze "Relative" aan. Wij verlaten de dialoog door op de "OK" knop te drukken.

Het model zal nu de nieuwe richting hebben, totdat wij een andere richting toevoegen of dat wij stoppen met de nieuwe richting. Nu kunnen wij de nieuwe stenen toevoegen en de stap afsluiten door een nieuwe "Step" in gebied 2 toe te voegen.
De nieuwe richting zal niet in gebied 4 getoond worden. Als wij ons model van onderen willen zien, moeten wij op de rechte muisknop drukken in één van de windows van gebied 4. Van het verschijnende menu kiezen wij "View Angle" en dan "Below".

Je moet nu het model opslaan en de bouwinstruktie bekijken door op de pen in de toolbar te drukken.

Afwerking


Please click to enlargeDe volgende instruktiestap is eenvoudig en er zal niets nieuw voor je zijn. Vergeet niet een "Step" toe te voegen aan het einde van deze bouwstap. Hier zijn de stenen:
 
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
3 Black 4229.DAT Plate  2 x  2 with Jet Engine

Please click to enlargeDeze stap is ook eenvoudig. Vergeet niet de keuze voor doorschijnend aan te zetten!
 
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
3 Trans-Light-Green 4589.DAT Cone  1 x  1

Als je probeert om de "Cones" in het midden van de "Jet Engines" te plaatsen kom je in de problemen. Het lukt niet. Om dit probleem op te lossen moet je aan een ander raster kiezen. Kies het rechter raster symbool in de toolbar en probeer het nu nog eens. Als je niet meer weet wat de raster symbolen zijn, kijk dan hierboven.
Nadat je de 3 nieuwe stenen hebt toegevoegd, moet je het raster weer op de middelste waarde zetten en een nieuwe "Step" toevoegen.

Nu zijn wij klaar met het werken aan de onderzijde van het model. en wij kunnen het terugkantelen. Daartoe kiezen wij de laatste "Step" in gebied 3 en met rechter muis knop "Add Rotation End Step". Als je nu naar de bouwinstruktie kijkt, zal je zien dat MLCAD het gehele model teruggekanteld heeft.

Snel Vooruit

Voor de volgende stenen is de oriëntatie erg belangrijk. Ik kan dat niet beschrijven - je moet het zelf proberen.

Please click to enlargeVergeet de geel aangegeven stenen niet!
 
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
2 Black 298.DAT Lever Small Base
1 Red 2432.DAT Tile  1 x  2 with Handle
1 White 3069P68.DAT Tile  1 x  2 with Red & Yellow Controls Pattern

Please click to enlargeNatuurlijk moeten de stuurknuppels in de handen van het poppetje komen. Probeer dat nu nog niet, want er is nog geen poppetje..
 
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
1 Black 4276.DAT Hinge Plate  1 x  2 with 2 Fingers
2 Red 4593.DAT Lever Small

Please click to enlargeHet is gemakkelijker als je slechts één antenne toevoegt in de juiste richting en die dan kopieert. Daartoe moet je de eerste antenne kiezen en van het menu "Edit|Copy" (Ctrl+C) kiezen en dan op "Edit|Paste" (Ctrl+V) drukken. De nieuwe antenne komt op de zelfde plaats en dezelfde richting als de eerste - zij overlappen elkaar. Nu kan je er een naar de nieuwe plaats slepen. Dit gaat sneller dan elke antenne apart oriënteren.
 
Nummer Kleur Steen Omschrijving
2 Trans-Light-Green 2569.DAT Antenna Whip 8H
2 Red 2412.DAT Tile  1 x  2 Grille

Nu zijn wij klaar met het ruimte voertuig. Als je wilt, kan je het samenvoegen met mijn versie van het ruimte voertuig.

Bemanning

Please click to enlargeWij zijn nu klaar met het model. Ik hoop dat je na elke stap een "Step" in gebied 3 hebt toegevoegd. Nu moeten wij alleen nog een poppetje in ons model zetten.
De bouw van een poppetje gaat net als de bouw van het model, omdat het poppetje uit normale Lego stenen bestaat. Je vindt de meeste stenen in de kategorie "M". Sla nu het ruimte voertuig op en begin een nieuw model met "File|New".
Als je klaar bent met de bouw van het poppetje, sla dat dan op. Een goede naam zou "fig_tut.dat" kunnen zijn. Hier volgt de lijst met stenen.

2 perspectives of the mini figure
Nummer Kleur Steen Omschrijving
1 Black 970.DAT Minifig Hips
1 White 971.DAT Minifig Leg Right
1 White 972.DAT Minifig Leg Left
1 Black 3838.DAT Minifig Airtanks
1 Yellow 3626BP01.DAT Minifig Head with Standard Grin Pattern
1 Black 2446.DAT Minifig Helmet
1 Trans-Light-Green 2447.DAT Minifig Helmet Visor
1 Red 973P68.DAT Minifig Torso with MTron Logo Pattern
1 White 976.DAT Minifig Arm Left
1 White 975.DAT Minifig Arm Right
2 Black 977.DAT Minifig Hand

Een "Step" toevoegen na elke bouwstap is niet nodig bij de bouw van een poppetje. Als je het poppetje niet zelf wilt bouwen, kan je mijn versie downloaden.

Alles Bij elkaar

Het lijkt niet zinvol om het model en het poppetje in twee verschillende bestanden op te slaan. Omdat wij het poppetje in het ruimte vaartuig willen laten zitten of er langs laten staan. Hiervoor geeft MLCAD ons de mogelijkheid om verschillende modellen in één bestand op te nemen. Wij kunnen de verschillende modellen onafhankelijk van elkaar wijzigen, draaien en verplaatsen. Wij kunnen ook de modellen bij elkaar in één plaatje zien.

Daarvoor moet je het volgende doen. Laad het poppetje of het ruimte vaartuig. Kies nu voor "Multipart|Import Model..." van de menubar. In de dialoog moet je het andere deel van ons model kiezen. Nu worden beide modellen onafhankelijk van elkaar geladen.

Je kan tussen de modellen kiezen met behulp van gebied 3. Wij willen beide modellen tegelijkertijd zien. Wij moeten een nieuw model kiezen met "Multipart|New Model..." vanuit de menubar. In de dialoog moet in het eerste invoerveld toevoegen, bv. "tutorial". En in het tweede veld bv. "Space Vehicle and Figure". Wij sluiten de dialoog met de "OK" knop.

Het nieuwe model is leeg. Maar onze 2 delen staan nu in gebied 2 onder de kategorie "Document". Wij kunnen die slepen naar ons nieuwe model. De modellen worden behandeld als een Lego steen.

Je zet nu het poppetje in het ruimte vaartuig. Als de positie van de armen of benen niet goed is, ga je terug naar het poppetje in gebied 3 en plaatst de armen goed. Als je terug gaat, zal je zien dat de modellen zijn bijgewerkt met de nieuwste wijzigingen.

Wij moet het geheel opslaan. Kies hiervoor uit de menubar voor "File|Save As...". Het bestand krijgt nu als uitgang "mpd". Voor de handleiding kan je het bestand hier downloaden.

Het lijkt allemaal erg ingewikkeld. Zodra je het begrijpt, heb je een fantastisch gereedschap om grote scenes met veel verschillende modellen te maken.

Als je de bestanden van de verschillende modellen nodig hebt, kan je die genereren door van de menubar te kiezen voor "Multipart|Export Models...".

Bouwinstruktie en Onderdelenlijst

Nu willen wij een bouwinstruktie en een onderdelenlijst van ons Lego model genereren. Eerst kiezen wij het ruimte vaartuig in gebied 3. De bouwinstruktie wordt gegenereerd door MLCAD door uit de menubar te keizen voor "File|Save Pictures...". Wij kiezen de resolutie voor de plaatjes. De keuze "Pictures for every step" moet aan staan - de keuze "Pictures for all sub-models" moet uit staan. Wij verlaten de dialoog door op de "OK" knop te drukken. Nu geven wij de bouwinstruktie een naam.

Het genereren van het poppetje gaat net zo. Wij kunnen de komplete bouwinstruktie bekijken met een andere plaatjes viewer.

Ik denk dat wij een snapshot van ons model willen maken. Wij kiezen het komplete model in gebied 3 en kiezen van de menubar voor "File|Save Pictures...". Nu kiezen wij voor "Snapshot". Als wij de keuze "Pictures for all sub-models" aanzetten, zal MLCAD een plaatje voor het poppetje, voor het ruimte vaartuig en voor beide genereren.

Tot slot genereren wij een onderdelenlijst door te kiezen voor "File|Save Partlist..." uit de menubar. Wij geven het bestand een naam. Je kan de onderdelenlijst hier downloaden.

En Nu?

Wij keken naar verschillende funkties van MLCAD. Het moet voor jou nu geen probleem zijn om je eigen modellen te maken. Misschien moet je nog wel oefenen, maar dat kunnen wij je niet leren.
Het grote plezier begint met een afgerond model. Je kan de bestanden converteren in het 3D tekenpakket Povray. Je kan filmpjes maken met je eigen Lego modellen. Een goed vertaal programma van DAT naar POV is gemaakt door Lars C. Hassing.

MLCAD's auteur Michael Lachmann is geïnteresseerd in fouten of suggesties. Ik ook. Help mij met het ontwikkelen en verbeteren van de handleiding!

De vertaling van de handleiding in het Nederlands werd uitgevoerd door Rob Goudvis. Ik wil hem graag hartelijk danken voor zijn bijdrage.

Je kan mij een e-mail zenden of bezoek de homepage van mijn vrienden en mij!

Ik hoop dat je de handleiding leuk vond en dat die je helpt met het ontwerpen van Lego modellen met behulp van MLCAD en de computer.

Sebastian Stein

last modification 2007/05/25 by Sebastian Stein <seb.stein-AT-hpfsc.de> (replace -AT- by @)
http://www.hpfsc.de/
http://www.halle-ist-schoen.de/