MLCAD Tutoriál

ÚVOD

AddThis Social Bookmark Button


Please click to enlarge

Vítám vás do MLCAD Tutoriálu. Doufám, že MLCAD běží v pořádku a že instalace programu LDraw je také provedena. Jestliže máte problémy, prosím podívejte se na domovské stránky těchto programů. Jestliže vše běží jak má, můžeme hned začít.
Spolu si probereme některé funkce a použijeme je ke tvorbě malého Lego modelu – podle hesla “Škola hrou”.
Nyní spusťte MLCAD a pořádně si prohlédněte grafické uživatelské rozhraní. Jestliže spouštíte program poprvé, musíte ještě projít úvodním dialogem. Jestliže máte nějaké potíže, prosím navštivte domovskou stránku MLCAD homepage!

the graphical user interface

Grafické uživatelské rozhraní by mělo vypadat podobně jako tady na obrázku. Nástrojové lišty jsou možná jinak uspořádány. Můžete si je na pracovní ploše uspořádat jak se vám zlíbí. Vyzkoušejte si to!!
Hlavní okno můžeme rozdělit do 4 oblastí. Na obrázku jsem je označil červenými čísly.
Oblast s číslem 1 kombinuje menu spolu s různými nástrojovými lištami. Paleta barev na pravé straně hlavního okna k této oblasti náleží také. Pomocí ikon v oblasti s číslem 2 se vybírají díly Lego pro stavbu modelu. V oblasti 3 jsou pak zobrazeny fáze tvorby modelu. Později můžete vytvořit skutečný návod na stavbu vašich vlastních modelů. Veškerá konstrukce modelu je prováděna v oblasti číslo 4. Na ní je model zobrazen ze čtyř různých pohledů.

Nyní klikněte na součástku v oblasti 2 a přetáhněte ji do oblasti 4 za současného držení levého tlačítka myši. V oblasti 4 pusťte tlačítko. Gratuluji vám. Právě jste umístili svou první součástku budoucího modelu Lego.
move the marked part with these symbols

Součástkami se v oblasti 4 může pohybovat ve všech směrech. Toho se dosáhne kliknutím na vybraný díl a jejím tažením pomocí držení levého tlačítka myši. Také můžete díly pohybovat pomocí tlačítek na nástrojové liště. Jejich vzhled je na obrázku. Pro procvičení si vyzkoušejte pohybovat různými součástkami a sledujte změny z různých pohledů.

Když necháte kurzor myši nad součástkou v oblasti 2, můžete si o ní přečíst nějaké informace na spodní části obrazovky. "3005.DAT / Brick 1 x 1" nám říká, že jméno součásti je “Brick 1 x 1” a všechny informace o ní jsou uloženy v souboru "3005.DAT". Měli byste se pokusit zapamatovat si jména dílů, protože je snadnější je vyhledávat v oblasti 2 podle jmen.


zoom to fit in the window

Jestliže jsou součásti v oblasti 4 velmi malé, můžete je zvětšit. Klikněte na zobrazený symbol na nástrojové liště. MLCAD zvětší všechny součásti tak, aby automaticky zaplnily daná okna.

Kdykoliv přidáte další díl do oblasti 4, automaticky bude přidán i záznam v části 3. Zde jsou zobrazeny všechny informace jako poloha, natočení, barva a popis. Kliknutím na záznam v oblasti 3 se zvýrazní vybraný díl také v oblasti 4.
the red part is marked, the black one is not

Okolo vybrané kostky se zobrazí černý obdélník, veprostřed kostky pak křížek. Na obrázku vlevo je červená kostka vybrána, zatímco černá ne.
Řazení dílů v oblasti 3 se podobá stavebním krokům. Když označíte kostku, všechny díly pod označenou kostkou nebudou zobrazeny. Tato vlastnost slouží majitelům pomalých počítačů. Když chcete vidět všechny díly po celou dobu, musíte zrušit výběr položky "Draw to selected part only" v menu “Settings”, oddíl "Rendering".

Chcete-li odstranit součástku v oblasti 4, musíte ji označit. Poté stiskněte klávesu “Delete” na klávesnici, a kostka zmizí.


choose the grid with these symbols

Před vlastní stavbou našeho malého modelu je nutno se zmínit ještě o jedné věci. Možnosti pohybu kostek jsou limitovány neviditelnou mřížkou. V prostředí MLCAD si můžete zvolit mezi třemi různými mřížkami. Volba může být provedena na nástrojové liště pomocí zobrazených symbolů. Měli byste pracovat s prostřední mřížkou, protože je odvozena od velikosti součástek Lego.

Nyní se pustíme do našeho prvního modelu. Zvolte "File|New" v menu, nebo stiskněte "Ctrl+N". Pokud se program zeptá, zda chcete uložit dosavadní práci, zvolte “neukládat”.
 

První část...

search for a part in area 2

Toto by měla být první část našeho malého modelu. Musíme ji vyhledat v seznamu součástí v oblasti 2. Jméno kostky je "Plate 2 x 6".  Otevřeme zobrazené rozbalovací menu a vybereme skupinu "Plate" pomocí myši.
MLCAD zobrazuje součásti ve 3D pohledu. Pomocí posuvníku můžeme postupně prohlížet více součástek. Přibližně v polovině najdeme hledanou kostku - "Plate 2 x 6". Přetáhněte ji do oblasti 4.
Vyhledávání dílů v oblasti 2 je podobné “prohrabování se” v krabici. V oblasti 4 je pak model stavěn.
Existuje ještě další možnost jak umístit součástku. Označte součást v oblasti 4 a stiskněte pravé tlačítko myši. Objeví se malé menu. V něm je nutno vybrat položku "Enter Position...". V dialogovém okně pak zadejte hodnoty -75, 40 a 0 (x, y, z) pro náš model.
Ve skutečnosti není zas tak důležité, kde se stavbou modelu začnete. Pouze jsem chtěl ukázat různé způsoby změny polohy u jednotlivých kostek.

Předtím, než se pustíme do dalšího kroku, musíme říci programu, že tento stavební krok je již u konce. Proto označíme kostku "Plate 2 x 6" a stiskneme pravé tlačítko myši. Opět se objeví malé menu a my zvolíme "Add Step". Později vysvětlím, co jsme to vlastně provedli…

V dalším kroku budeme potřebovat 3 nové součástky:
 
 

množství barva součást popis
1 Black 3839.DAT Plate  1 x  2 with Handles
1 Black 3936.DAT Wing  4 x  4 Left
1 Black 3935.DAT Wing  4 x  4 Right

Please click to enlarge

První kostka je v kategorii "Plate", ostatní díly jsou pod "W" jako "Wing". Během umisťování kostek by neměly vzniknout žádné potíže. Ale ani jedno křídlo není správně natočeno.
Orientaci kostek můžete ovlivnit dvěma odlišnými způsoby. Označte součástku v oblasti 4 a klikněte na ni pravým tlačítkem myši. V menu zvolte položku "Enter Rotation...". Nyní můžete orientaci nahradit správnými hodnotami.
rotate a marked part

Mnohem snazší je použít nástrojovou lištu. Pomocí zobrazených symbolů může být vybranou součástkou otáčeno v libovolném směru kolem tří hlavních os. Velikost rotace je ovlivněna použitou mřížkou. Jestliže používáte prostřední mřížku, pak se kostka s každým kliknutím pootočí o 45 stupňů.
Pro přesnější umístění kostek byste si měli zvětšit pohled pomocí nástroje “zoom”. Viz výše. Také si můžete zvětšit každé okno v oblasti 4 samostatně kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou položky "Zoom". Zbytek není třeba vysvětlovat...

Nyní označíme tento stavební krok jako hotový. Klikneme na poslední přidaný díl v oblasti 3 a vložíme pomocí pravého tlačítka myši další "Step".
 

Vybarvení


V dalším kroku potřebujeme 4 součástky:
 
 

množství barva součást popis
1 Red 3298P68.DAT Slope Brick 33  3 x  2 with MTron Logo Pattern
2 Trans-Light-Green 4740.DAT Space Radar Dish  2 x  2
1 Black 4859.DAT Wedge  3 x  4 Plate

Please click to enlarge

V horní části oblasti 2 můžeme jednotlivé díly vyhledávat pomocí jména. První kostku v tomto kroku najdete v kategorii pod "S". Vyhledávání kostek tímto způsobem je velmi rychlé, neboť jednotlivé díly nemusí být v oblasti 2 vykreslovány.
Předtím, než součástce přiřadíme barvu, ji musíme přidat k našemu modelu – “přetáhnout ji” z oblasti 2 do části 4. V ní pak na součásti klikneme pravým tlačítkem a zvolíme položku "Change Colour...". V dialogovém okně pak vybereme správnou barvu kostky a potvrdíme stiskem tlačítka "OK".
Pro červený díl jsem použil červenou z horního řádku. Průhledným zeleným dílům jsem dal zelenou s číslem barvy 42. Tuto barvu naleznete níže v paletě. Paletou se dá procházet pomocí posuvných jezdců na pravé straně okna.
Jestliže chcete součásti mít ve standardních barvách, můžete barvu vybrat přímo v hlavním okně. Označte součástku a potom vyberte správnou barvu z palety.
Předtím, než budeme pokračovat, musíme v oblasti 3 přidat "Step" za posledním umístěným dílem. Jestliže si nepamatujete postup, podívejte se výše.
 

Ukládání a načítání modelů


Až doposud nemáme náš model uložen. Pustíme se do toho teď hned. V menu musíme vybrat položku "File|Save As...". V dialogovém okně zvolíme adresář a jméno modelu. (Dobrý název je např. "tut_vec.dat") Myslím ale, že funkce těchto dialogů dobře znáte z práce ve Windows.

Otevřete si znovu soubor pomocí menu "File|Open..." a podívejte se, zda se opravdu uložil. Nyní zkuste přidat k modelu libovolný nový díl – nejde to!!!

MLCAD totiž pracuje ve dvou odlišných režimech, stejně jako každý model Lego má dvě hlavní části. V jednom můžeme stavět náš model, stejně jako můžeme stavět opravdový model Lego ve skutečnosti. Ve druhém režimu si můžeme prohlížet návod na stavbu, který ke každému modelu patří. Když načtete model, MLCAD se vždy přepne do prohlížecího režimu.
step through the building instruction

S pomocí zobrazených symbolů si můžete prohlížet jednotlivé stavební kroky. Budou zobrazeny všechny díly pro daný stavební krok. (až do položky "Step".) Značkami kroků ("Step") se označuje konec stavebního kroku. Tyto značky ve skutečnosti nejsou nezbytné, pokud nechcete vytvářet návod na stavbu.


shift between edit mode and building instruction

Náš model ale ještě není hotov, a my chceme pokračovat ve stavbě. Musíme tedy přepnout do editovacího režimu kliknutím na zobrazený symbol na nástrojovém panelu. Tímto symbolem se přepíná mezi editovacím a prohlížecím módem. Prosím vyzkoušejte si to, abyste si uvědomili rozdíly.
mark the last part

Než budete pokračovat ve stavbě, označte poslední krok ("Step") v oblasti 3 kliknutím myší, nebo použitím zobrazené šipky na nástrojové liště.
 

Pohledy z různých směrů


Pro další krok jsou potřeba následující součástky.
 
 

množství barva součást popis
1 Black 2452.DAT Hinge Plate  1 x  2 with 3 Fingers On Side
2 Red 2450.DAT Plate  3 x  3 without Corner

Please click to enlarge

Přidávání nových dílů by nemělo působit potíže. Zkusíme natočit celý model pro tvorbu návodu ke stavbě. V originálních stavebních návodech Lego je model také natočen, je-li to lepší pro přehlednost při stavbě.

MLCAD se musí dozvědět, kdy má být model otočen a v jakém směru. Před tím, než přidáme další součástku, musíme nejprve otočit celým modelem. Musíme označit poslední "Step" v oblasti 3 a potom kliknout pravým tlačítkem myši. V menu zvolíme "Add Rotation Step...". V dialogovém okně pak zapíšeme rotace ve stupních. Pro vyzkoušení účinku můžeme stisknout tlačítko "Preview". Po jeho stisknutí MLCAD ukáže novou orientaci modelu. V našem příkladu vložíme hodnotu 180 na ose "X" a aktivujeme volbu "Relative" (relativní natočení). Ukončíme dialog stiskem tlačítka "OK".

Model bude mít novou orientaci, dokud nepřidáme další rotaci, nebo neukončíme současnou. Můžeme přidat další kostky a ukončit tento krok přidáním nové položky "Step" do oblasti 3.
Nová orientace se v oblasti 4 nezobrazí. Pokud chceme vidět náš model z podhledu, musíme kliknout pravým tlačítkem v jednom ze čtyř oken. Z objevivšího se menu zvolíme "View Angle" a potom "Below".

Měli byste si uložit model a prohlédnout si návod ke stavbě kliknutím na ikonu pera na nástrojové liště.
 

Doladění


Please click to enlarge

Další stavební krok je velmi snadný a není tu pro vás nic nového. Prosím nezapomeňte přidat "Step" na konci tohoto kroku. Zde je seznam potřebných dílů:
 
 

množství barva součást popis
3 Black 4229.DAT Plate  2 x  2 with Jet Engine

Please click to enlarge

Tento krok vypadá také snadně. Prosím nezapomeňte aktivovat volbu pro průhlednost! (transparent)
 
 

množství barva součást popis
3 Trans-Light-Green 4589.DAT Cone  1 x  1

Při pokusu o správné umístění “kuželů” veprostřed “tryskových motorů” budete mít nejspíš potíže. Nejde to. Pro vyřešení tohoto problému si musíte vybrat jinou mřížku. Aktivujte pravý symbol mřížky na nástrojové liště a zkuste to znovu. Pokud si nepamatujete symboly pro mřížku, podívejte se sem.
Po umístění tří nových dílů byste měli změnit mřížku zpět na prostřední hustotu a přidat další "Step".

Dokončili jsme práci pod modelem a můžeme jej otočit zpět. Proto označíme poslední "Step" v oblasti 3 a s pomocí pravého tlačítka myši přidáme konec rotace. ("Add Rotation End"). Prohlédnete-li si návod ke stavbě, zjistíte že MLCAD otočil celý model zpět.
 

Bleskem


Pro následující díly je orientace velmi důležitá. Nemohu ji zde popsat, musíte na to přijít sami.

Please click to enlarge

Nezapomeňte na žlutě označené součástky!
 
 

množství barva součást popis
2 Black 298.DAT Lever Small Base
1 Red 2432.DAT Tile  1 x  2 with Handle
1 White 3069P68.DAT Tile  1 x  2 with Red & Yellow Controls Pattern

Please click to enlarge

Ovládací páky by přirozeně měly být v rukou minifigurky. Zatím se nemá cenu snažit, protože tu není žádná minifigurka.
 
 

množství barva součást popis
1 Black 4276.DAT Hinge Plate  1 x  2 with 2 Fingers
2 Red 4593.DAT Lever Small

Please click to enlarge

Bylo by jednodušší, kdybychom přidali pouze jednu anténu se správnou orientací a pak udělat její kopii. K tomu je třeba označit první anténu a z menu vybrat nejprve položku "Edit|Copy" (Ctrl+C) a pak "Edit|Paste" (Ctrl+V). Nová anténa je na stejném místě a se stejnou orientací jako původní, obě antény se překrývají. Nyní můžete posunout jednu z antén na nové místo. Tento postup by měl být rychlejší než snažit se správně nastavit každou anténu zvlášť.
 
 

množství barva součást popis
2 Trans-Light-Green 2569.DAT Antenna Whip 8H
2 Red 2412.DAT Tile  1 x  2 Grille

Právě jsme dokončili kosmický skútr. Jestli chcete, můžete ho zkombinovat s mou verzí.
 

Posádka


Please click to enlarge

Dokončili jsme náš model. Doufám že jste v oblasti 3 nezapomněli dodat na konci každého kroku "Step". Jediná věc, kterou zbývá udělat, je usadit do něj minifigurku.
Konstrukce figurky je obdobná jako konstrukce modelu, protože minifigurka je vytvořena z běžných Lego dílů. Většinu součástek najdete v seznamu součástek pod písmenem "M". Uložte kosmoplán a vytvořte nový model použitím volby "File|New" v menu.
Pokud jste dokončili stavbu figurky, musíte ji uložit. (Vhodným jménem je např. "fig_tut.dat") Zde je seznam dílů potřebných pro stavbu figurky a dva různé pohledy.

2 perspectives of the mini figure

množství barva součást popis
1 Black 970.DAT Minifig Hips
1 White 971.DAT Minifig Leg Right
1 White 972.DAT Minifig Leg Left
1 Black 3838.DAT Minifig Airtanks
1 Yellow 3626BP01.DAT Minifig Head with Standard Grin Pattern
1 Black 2446.DAT Minifig Helmet
1 Trans-Light-Green 2447.DAT Minifig Helmet Visor
1 Red 973P68.DAT Minifig Torso with MTron Logo Pattern
1 White 976.DAT Minifig Arm Left
1 White 975.DAT Minifig Arm Right
2 Yellow 977.DAT Minifig Hand

Během stavby minifigurky není důležité přidávat "Step" po každém dílčím stavebním kroku. Pokud si nechcete postavit figurku sami, můžete si zde stáhnout mou verzi.
 

Seskupení více modelů


Není užitečné skladovat minifigurku a model ve dvou různých souborech. Často chceme mít figurku buď sedící v kosmoplánu nebo stojící vedle něj. Pro tyto účely nám dává MLCAD možnost kombinovat různé modely v jednom souboru. Stále ale budeme schopni měnit, otáčet a pohybovat různými modely nezávisle na ostatních. Také můžeme prohlížet různé modely dohromady v jednom okně.

Budem si počínat následovně. Nejprve načteme figurku a kosmoplán jako části budoucího modelu. Abychom toho dosáhli, zvolíme "Multipart|Import Model..." v menu. V dialogovém okně si pak zvolte novou část pro svůj model. Oba modely se tímto způsobem načtou nezávisle na sobě.

S pomocí oblasti 3 máte možnost přepínat mezi zobrazením jednotlivých modelů. My ale chceme vidět oba ve stejný čas.
Musíme vložit nový model výběrem "Multipart|New Model..." v menu. V dialogovém okně bychom měli do prvního pole vložit vhodný název, do druhého pak bližší popis, třeba “Kosmoplán s figurkou”. Dialog ukončíme stiskem tlačítka "OK".

Nový model je prázdný, ale námi vytvořené dvě “části” jsou v oblasti 2 v kategorii "Document". Můžeme je přetáhnout do nového modelu podobně, jako jsme pracovali s běžnými součástkami Lego.

Umístěte minifigurku do kosmoplánu. Pokud není poloha paží nebo rukou figurky v pořádku, můžete se s pomocí oblasti 3 přepnout zpět do modelu figurky, a v něm provádět potřebné úpravy. Po ukončení úprav a přepnutí zpět se všechny úpravy provedené na figurce promítnou i do nového modelu.

Nyní uložíme celou práci. V menu zvolíme "File|Save As...". Soubor bude ukončen příponou "mpd". Pokud chcete, můžete zde provést download hotového modelu z našeho příkladu.

Celý proces na první pohled vypadá dost komplikovaně, ale pokud mu porozumíte, budete mít dobrý nástroj pro stavbu rozsáhlých scenérií s množstvím různých modelů.

Pokud potřebujete soubory různých modelů, můžete je vygenerovat použitím volby "Multipart|Export Models..." z menu.
 

Tvorba návodu ke stavbě a soupisu součástek


Nyní se pustíme do tvorby návodu ke stavbě a soupisu součástek pro náš Lego model. Nejprve v oblasti 3 aktivujeme celý model. Návod ke stavbě pak MLCAD vytvoří automaticky pomocí volby "File|Save Pictures..." v menu. Musíme zvolit rozlišení obrázků, aktivovat volbu "Pictures for every step" a deaktivovat volbu "Pictures for all sub-models". Dialogové okno opustíme stiskem tlačítka "OK". Pak musíme budoucí návod ještě pojmenovat .

Návod k figurce se vytvoří obdobně. Celý stavební návod si pak můžete prohlédnout jakýmkoli prohlížečem obrázků.

Nyní si vytvoříme obrázek celého modelu. V oblasti 3 aktivujeme celý model a v menu zvolíme "File|Save Pictures...". Tentokrát aktivujeme volbu "Snapshot". Pokud zaškrtneme volbu "Pictures for all sub-models", MLCAD vytvoří obrázek figurky, kosmoplánu a obou dohromady.

Nakonec vytvoříme seznam potřebných součástek pomocí položky menu "File|Save Partlist...". Nezapomeneme pojmenovat soubor. Seznam součástek modelu z tohoto návodu můžete stáhnout tady.
 

A co dál?


Krátce jsme probrali různé funkce programu MLCAD. Nyní by pro vás nemělo být problémem postavit vlastní modely. Možná budete potřebovat více zkušeností, ale ty vás naučit nemohu.
Skutečná zábava začíná s dokončeným modelem. Můžete konvertovat soubory do volně šiřitelného 3D renderovacího programu Povray. Můžete tak vytvořit filmy s vlastními Lego modely. Dobrý konvertor ze souborů DAT do POV napsal např. Lars C. Hassing.

Michael Lachmann, autor MLCADu by rád věděl o chybách, které objevíte, či slyšel vaše návrhy na vylepšení. Já také. Prosím pomozte mi dále rozvíjet a vylepšovat tento tutoriál!

Můžete mi zaslat email, nebo navštívit www stránky mne a mých přátel!

Doufám, že jste se při práci s tímto tutoriálem nenudili a že vám pomohl začít se stavbou Lego modelů pomocí MLCADu a počítače.

Sebastian Stein

do češtiny přeložil Robert Seifert


last modification 2007/05/25 by Sebastian Stein <seb.stein-AT-hpfsc.de> (replace -AT- by @)
http://www.hpfsc.de/
http://www.halle-ist-schoen.de/